Algemeen

Bij Dierenartsenpraktijk Norg bent u aan het juiste adres voor preventieve en curatieve zorg voor al uw rundvee.

Geborgde rundveedierenarts

Dierenarts Jan van Beers heeft jarenlange ervaring als dierenarts in de rundvee-sector.
Hij is geregistreerd als geborgde rundveedierenarts. Dit houdt in dat hij gemachtigd is rundveebedrijven te voorzien van een bedrijfsbehandelplan (bbp) en bedrijfsgezondheidsplan (bgp). Het toedienen van medicijnen of deze verstrekken via onze apotheek en alle administratieve handelingen, die daarbij horen (logboeken, doorgeven aan Vetcis/Medirund) kunnen wij voor u verzorgen.
Wanneer er tijdens de avond- of weekenddienst een vervangende dierenarts komt, dan zal dat ook een geborgde rundveedierenarts zijn.

Diverse bedrijven

Het grootste gedeelte van de bedrijven in Dierenartsenpraktijk Norg zijn melkveebedrijven. Maar ook vleesveebedrijven, zorgboerderijen, bedrijven met natuurbeweiding en kleinere bedrijven die hobbymatig rundvee houden, helpen wij graag.

Dagelijkse werkzaamheden

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van bedrijfsbegeleiding, vaccinaties, het behandelen van zieke dieren en spoedgevallen zoals verlossingen. De invulling en de frequentie van de bedrijfsbegeleiding verschilt per bedrijf en wordt in onderling overleg met de veehouder afgesproken.

Zuivelindustrie

Ook voor de controles vanuit de zuivelindustrie kunt u bij ons terecht. Melkveehouders die leveren aan Friesland Campina kunnen wij helpen met hun PBB (periodiek bedrijfsbezoek) en vele cursussen en workshops (salmonella, verantwoord medicijngebruik).
Voor melkveebedrijven die leveren aan een zuivelfabriek van de Partico-groep (bijvoorbeeld DOC) kunnen wij het Koe-Kompas verzorgen.
 

 

Handige links:

GD
vetvice
geborgde rundveedierenarts