VHS

Het viraal haemorrhagisch syndroom (afgekort VHS) is een ernstige (maar te voorkomen) besmettelijke ziekte bij konijnen. VHS wordt ook wel rabbit haemorrhagic disease (afgekort RHD) of viral haemorrhagic disease (afgekort VHD) genoemd.

Wat zijn de symptomen?

VHS wordt door een virus (RHD1) veroorzaakt.
De meeste met VHS besmette konijnen sterven zeer snel, zonder dat er sprake is van zichtbare ziekteverschijnselen, afgezien van een periode van een paar uur waarin ze sloom en lusteloos zijn. Bij konijnen die langer blijven leven, kunnen de symptomen sterk variëren. Mogelijke symptomen zijn koorts en stuiptrekkingen, waarna het konijn in een dodelijk coma terechtkomt en binnen 12 tot 36 uur sterft. In sommige gevallen wordt vlak voor de dood nog bloederige afscheiding uit de neus waargenomen.

Sinds december 2015 is er een nieuwe variant van VHS in Nederland, veroorzaakt door het virus RHD2. Bij deze vorm overlijden de konijnen na 3 tot 5 dagen, waardoor het virus meer tijd heeft zich te verspreiden. Daarnaast kan het een chronisch verloop hebben waarbij het konijn langere tijd algemeen ziek is.

Loopt mijn konijn risico?

Alle konijnen kunnen met VHS worden besmet, zowel binnen- als buitenkonijnen.

Lees hier wat u kunt doen om besmetting te voorkomen.

Hoe wordt de ziekte verspreid?

Het VHS-virus wordt uitgescheiden in de urine, uitwerpselen en afscheiding uit de luchtwegen van besmette konijnen en verspreidt zich snel naar andere dieren, hetzij door rechtstreeks contact hetzij als gevolg van de verspreiding van het virus – dat zo sterk is dat het vele maanden in de omgeving kan overleven – via besmette kleding, hokken, water, stro, hooi, voerbakken en andere voorwerpen.

Hoe snel wordt mijn konijn ziek?

De incubatietijd van VHS is heel kort, meestal tussen 1 en 3 dagen.
Een ander kenmerk van VHS is dat het verloop van de ziekte veel acuter is en dat veel dieren voorafgaand aan hun dood geen duidelijke symptomen vertonen.

Wat is de overlevingskans voor konijnen na besmetting?

Met VHS besmette konijnen bezwijken over het algemeen heel snel – meestal binnen 12 tot 36 uur nadat de ziekteverschijnselen zich voor het eerst voordoen (hoewel er in de meeste gevallen geen sprake zal zijn van duidelijke ziekteverschijnselen, afgezien van sloomheid en lusteloosheid).

Hoe kan VHS worden bestreden?

Er bestaat een vaccin waarmee u uw konijn tegen myxomatose en VHS kunt laten inenten. Met één enkele inenting wordt uw huisdier immuun voor beide ziekten. Elk jaar moet een herhalingsvaccinatie worden gegeven. Dit vaccin beschermt niet tegen de nieuwe variant RHD2. Hiervoor is een ander vaccin dat de eerste keer na 6 weken herhaald moet worden. Daarna is elk half jaar een vaccinatie nodig.