Verspreiding van VHS beperken

- Voer geen vers gras of groente van buiten aan uw konijn.

- Pas ook op met hooi of kuilvoer als daar mogelijk wilde konijnen bij geweest kunnen zijn.

- Voorkom direct contact van uw konijn met wilde konijnen. Houd uw konijn eventueel tijdelijk binnen als er wilde konijnen in de buurt van uw huis voorkomen.

- Neem geen zieke konijnen uit het wild mee naar huis.

- Goede (hand)hygiëne is belangrijk. Was uw handen met water en zeep voor en na het voeren van uw konijn.

-Pas op met besmette konijnenveldjes (besmet met urine van wilde konijnen). Via uw schoenen kan het virus verspreid worden. Zit uw konijn binnen, wissel dan van schoeisel bij het naar binnen gaan. Zit uw konijn buiten in de tuin, draag dan in de tuin andere schoenen dan op straat.

- Stekende insecten kunnen de ziekte overbrengen. Insectenbestrijding, bijvoorbeeld een pipet in de nek of gebruik van een klamboe, vermindert het risico.

- Vindt u een dood wild konijn meldt deze bij het Dutch Wildlife Health Centre.

- Ruimtes waar mogelijk besmette konijnen zijn geweest moeten goed gereinigd worden met water en zeep en daarna gedesinfecteerd (bv. met natriumhypochloriet). 

- Laat bij acute sterfte van uw konijn pathologische onderzoek (sectie) doen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de praktijk.