Titeren

Wat is titeren

Bij het titeren nemen we een beetje bloed af en kijken we of er beschermende antistoffen in het bloed aanwezig zijn. Honden krijgen beschermende antistoffen in hun bloed door vaccinatie, ziekte of via een beschermd moederdier. Het jong krijgt via de placenta of eerste moedermelk tijdelijk afweerstoffen van de moeder.

Titerbepaling

Bij een hond kunnen we de titer bepalen voor:

-Hondenziekte (Canine Distemper Virus)
-Besmettelijke Hepatits (Canine Adeno Virus-2)
-Parvo

We meten dan de titer tegen Distemper, Hepatitis en Parvo. Tegen deze ziekten wordt gevaccineerd met de DHP-vaccinatie (ook wel "cocktail-enting" genoemd). Na de basisvaccinatie geeft dit vaccin drie jaar bescherming. Titeren heeft dus pas zin drie jaar na vaccinatie.

Het is niet mogelijk te titeren voor:
-besmettelijke hondenhoest 
-Ziekte van Weil (Leptospirose)

De vaccinaties tegen deze ziektes geven een jaar bescherming. Wij adviseren om deze jaarlijks te herhalen.

Waarom titeren

Door te titeren kan het vaccinatieschema aangepast worden aan de individuele gezondheid, leeftijd en leefomstandigheden van het dier. Soms kan de frequentie van het vaccineren omlaag gebracht worden. Het is niet verstandig om niet te vaccineren, maar titeren is een zinvolle manier om het vaccineren te beperken en toch weten dat het dier goed beschermd is.

Is vaccineren schadelijk

Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en bijwerkingen van vaccins. Deskundigen zijn het erover een dat de voordelen van vaccinatie vele malen groter zijn dan de nadelen. Vaccineren moet wel op het juiste moment gebeuren.

De kans op bijwerkingen bij vaccinatie is heel klein. Meestal gaat het om een pijnlijke plek daar waar de injectie gegeven is, een kortdurende milde temperatuursverhoging of milde diarree. Dit gaat vrijwel altijd vanzelf over. In zeldzame gevallen kan een acute overgevoeligheidsreactie optreden.

Wel of niet vaccineren

Door uw dier te vaccineren beschermt u uw dier tegen belangrijke ziektes.
Door hondenziekte, Parvo en ziekte van Weil sterven helaas nog dieren. Ook in Nederland.
Ziekte van Weil is ook gevaarlijk voor mensen.
Niet gevaccineerde dieren kunnen ziek worden, maar de ziekte ook verspreiden. Vaccinatie beschermt dus niet alleen individuele dieren, maar zorgt er ook voor dat de kans op een uitbraak minimaliseert. 

Na de basisvaccinaties van de pup op 6, 9 en 12 weken en de herhaling op 1 jaar leeftijd is de bescherming voor DHP minimaal 3 jaar gegarandeerd. Bij sommige honden is de bescherming echter langer. Met de titerbepaling kunnen we onderzoeken of de hond nog beschermd is tegen deze ziektes.
De bescherming tegen ziekte van Weil en besmettelijke hondenhoest duurt echter maximaal 1 jaar.
Jaarlijks vaccineren (in elk geval tegen ziekte van Weil) blijft dus nodig, samen met de gezondheidscheck. 

Is titeren goedkoper dan vaccineren

Titeren is geen vervanging voor vaccineren. Titeren bepaalt het tijdstip wanneer vaccineren weer aantoonbaar nodig is. Of het goedkoper is, hangt af van de uitslag van het onderzoek en de ziekte waartegen gevaccineerd moet worden. Niet alle vaccins zijn apart verkrijgbaar, daarom is het niet mogelijk om afzondelijk tegen hepatitis te vaccineren. Bij een lage titer is het aan te raden het dier te vaccineren, dan heeft u kosten van titeren en vaccineren.

Vaccineren volgens het vaste schema (na de basisvaccinatie jaarlijks Leptospiros en evt. besmettelijke hondenkoest en een keer per drie jaar de DHP-vaccinatie) is goedkoper dan titeren.