De tekst op deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld. Ondanks dat kan het voorkomen dat er fouten in de tekst zitten of informatie niet volledig is. Dierenartsenpraktijk Norg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden op deze website.
Wilt u informatie van onze site gebruiken, dan vragen wij u vooraf contact met ons op te nemen.